Home
DE / EN

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek (www.caradvisor.at) je pro nás obzvláště důležitá. Proto vás důkladně informujeme o zpracování osobních údajů v následujících bodech. Za ochranu údajů na těchto webových stránkách odpovídá společnost Porsche Austria GmbH & Co OG. V následujícím textu vás informujeme o veškerém zpracování osobních údajů v souvislosti s www.caradvisor.at.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na www.caradvisor.cz a související podstránky, nikoli však na webové stránky kontrolované a provozované třetími stranami. Seznamte se prosím s prohlášeními o ochraně osobních údajů na webových stránkách kontrolovaných a provozovaných třetími stranami, protože tyto webové stránky jsou mimo naši kontrolu a společnost Porsche Česká republika neodpovídá za jejich obsah ani postupy ochrany osobních údajů.

1. Zabezpečení dat

1.1. Společnost Porsche Česká republika přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů, která vaše údaje mimo jiné chrání před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a jsou průběžně přizpůsobována aktuálnímu stavu techniky.
1.2. Pokud jste obdrželi přístupové údaje pro přístup a používání našich online nástrojů na webových stránkách, odpovídáte za úschovu svého uživatelského jména a hesla a za jejich důvěrnost.

2. Používání webových stránek nezletilými osobami

Upozorňujeme, že všechny online nástroje na našich webových stránkách, které zpracovávají osobní údaje, mohou používat pouze osoby, které dosáhly věku 14 let. Používání online nástrojů a z toho vyplývající zpracování údajů uživatelů mladších této věkové hranice je bez souhlasu rodičů/opatrovníků zakázáno. Pokud k takovému zpracování údajů přesto dojde, přestaneme tyto údaje zpracovávat, jakmile se o tom dozvíme.

3. Shromažďování a zpracování osobních údajů

3.1 Vámi poskytnuté údaje

Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud si s námi dopisujete nebo vyplníte formulář na našich webových stránkách, berete na vědomí, že údaje, které v příslušném formuláři uvedete, budou zpracovány pro účely popsané níže (viz bod 5).

3.2 Námi shromážděné údaje

Při návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje automaticky shromažďovány prostřednictvím souborů cookie. Více informací o souborech cookie používaných na našich webových stránkách najdete v bodě 6 a v našich zásadách používání souborů cookie

4. Partner

Porsche Česká republika nezpracovává veškeré osobní údaje sama, ale má podporu odborných partnerů (poskytovatelů IT služeb a institutů pro výzkum trhu), kteří jednají jménem Porsche Česká republika. Partneři byli pečlivě vybráni a přijímají vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili, že vaše údaje budou zpracovávány v souladu s předpisy o ochraně údajů a že budou chráněna vaše práva. Partnerům není dovoleno používat poskytnuté osobní údaje pro vlastní nebo reklamní účely nebo je předávat třetím osobám.

5. Zpracování dat na car.advisor

a. Obecný kontaktní formulář

Kontaktní formulář (chvála/kritika): Při odesílání kontaktního formuláře jsou zpracovávány vaše osobní údaje z kontaktních polí (údaje o vozidle, informace o společnosti poskytující podporu, jméno, adresa, kontaktní informace a text vašeho dotazu).
- Kategorie dat: Kontaktní a identifikační údaje, údaje o vozidle, text žádosti
- Účel: odpovědět na vaši žádost
- Odůvodnění: oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) pečlivě a úplně zpracovat vaši žádost
- Doba skladování: 18 měsíců

b. Hodnocení autosalonu a nabízených služeb (neověřené hodnocení)

car.advisor je online platforma pro hodnocení prodejců automobilů a doplňkového vybavení po koupi vozidla. Při odesílání hodnocení na webu caradvisor.cz prostřednictvím uživatelského účtu CarLOG zajistíte, že vaše hodnocení vychází ze skutečné návštěvy prodejce. Vaše hodnocení bude zveřejněno pod zkratkou (jméno a první písmeno vašeho příjmení). Autobazar přitom obdrží vaše hodnocení a má možnost vás kontaktovat prostřednictvím vašich uložených údajů (jméno a příjmení, číslo podvozku, typ objednávky a značka vašeho vozidla) nebo přímo prostřednictvím platformy car.advisor.
- Účel: poskytovat neověřené hodnocení prodejců automobilů
- Odůvodnění: čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (Oprávněný zájem) ke zlepšení našich služeb a výkonu.
- Doba uložení: 18 měsíců nebo po odvolání/vymazání příspěvku

c. Účast na průzkumech spokojenosti zákazníků po využití služby (ověřené hodnocení)

S pozvánkou, kterou jste obdrželi k odeslání průzkumu spokojenosti zákazníků, se můžete průzkumu zúčastnit prostřednictvím odkazu (na adrese www.caradvisor.at). Pozvánku obdržíte na zadanou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím SMS na mobilní telefon, pokud jste e-mailovou adresu neuvedli. Pokud budete souhlasit, bude výsledek zveřejněn v osobní podobě pod zkratkou (jméno a první písmena vašeho příjmení) na www.caradvisor.at. Pokud se rozhodnete pro anonymní hodnocení (pro osobní vozy Volkswagen, Audi a užitkové vozy Volkswagen), nebude vaše hodnocení zveřejněno a nebudou uchovávány žádné osobní údaje. Pozvánky můžete kdykoli odvolat následujícím způsobem:
- Blokovací formulář v autosalonu
- Odhlášení odběru prostřednictvím e-mailového odkazu přes tlačítko odhlásit odběr
- Změna nastavení v uživatelském účtu CarLOG
Chcete-li odstranit odeslané hodnocení, musíte si založit uživatelský účet CarLOG a přiřadit hodnocení prostřednictvím tohoto účtu
- Kategorie dat: Kontaktní a identifikační údaje
- Účel: zaznamenat spokojenost zákazníků
Odůvodnění: 1 písm. f DSGVO (oprávněný zájem) za účelem zlepšení služeb našich partnerských společností, servisů a autorizovaných prodejců Porsche Austria GmbH & Co OG a Porsche Inter Auto GmbH & Co KG.
- Příjemce údajů: Poskytovatel služeb průzkumu trhu
- Doba skladování: 18 měsíců

Informace podle čl. 26 DSGVO

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG nebo vybraná soukromě spravovaná smluvní společnost provádí průzkum spokojenosti zákazníků společně s Porsche Česká republika (generální dovozce), které uzavřely dohodu o společné odpovědnosti podle článku 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Obsah dohody upravuje spolupráci týkající se průzkumu spokojenosti zákazníků. Společnost Porsche Česká republika v podstatě vystupuje jako vlastník produktu. Informační a oznamovací povinnosti plní Porsche Inter Auto GmbH & Co KG nebo vybraný soukromě spravovaný smluvní podnik a Porsche Česká republika nezávisle. Práva subjektu údajů spravuje společnost Porsche Česká republika (viz kontaktní údaje níže).

6. Soubory cookie a sociální pluginy

6.1 Soubor cookie je malý textový soubor, který ukládá nastavení internetu. Tuto technologii používají téměř všechny webové stránky. Při první návštěvě webové stránky ji stáhne váš internetový prohlížeč. Při příští návštěvě těchto webových stránek stejným koncovým zařízením se soubor cookie a informace v něm uložené buď odešlou zpět na webovou stránku, která je vytvořila (soubor cookie první strany), nebo se odešlou na jinou webovou stránku, ke které patří (soubor cookie třetí strany). Tímto způsobem webová stránka rozpozná, že jste již jednou byli vyvoláni pomocí tohoto prohlížeče, a v některých případech změní zobrazený obsah.
6.2 Další informace o cookies používaných na našich webových stránkách naleznete v našich Zásadách používání cookies

7. Práva dotčených osob

Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. Tato práva můžete uplatnit zasláním e-mailu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu datenschutz@porsche.co.at.
Pokud se domníváte, že zpracováním vašich údajů dochází k porušení zákona o ochraně údajů nebo že vaše práva na ochranu údajů byla porušena jiným způsobem, můžete si stěžovat u dozorového úřadu. V Rakousku je to orgán pro ochranu osobních údajů (https://www.dsb.gv.at/).

8. Kontaktní údaje

Odpovědná osoba:
car.advisor je značkou společnosti
Porsche Austria GmbH & Co OG Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg
caradvisor@porsche.co.at
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
datenschutz@porsche.co.at